Trygghet och trivsel

Som hyresgäst har du både rättigheter och skyldigheter. Du har rätt att bo så länge du vill om du betalar din hyra i tid och om du inte orsakar störningar för dina grannar. Men du har också vissa skyldigheter som du måste ta hänsyn till i ditt boende.

Sundhet, ordning och gott skick

Ofta möts vi av så kallade trivselregler på olika ställen i samhället, det är de flesta vana med. Till exempel att det inte är tillåtet att röka i en offentlig lokal. Dessa regler finns för att skapa trivsel och för att uppnå det måste det ofta ske genom kompromiss. I hyreslagen finns en regel som beskrivs som sundhet, ordning och gott skick och den innebär både rättighet och skyldighet. Du är till exempel skyldig att städa tvättstugan efter att du använt den eftersom det också är en rättighet för den som kommer efter att inleda sitt tvättpass i en ren tvättstuga.

Här nedan beskriver vi några exempel på skyldigheter som bidrar till att öka trivseln för samtliga hyresgäster om de efterföljs.

Trapphus

I trapphusen får inget som kan fatta eld eller hindra utrymningsväg förvaras. Man får heller inte förvara saker som kan hindra eller försvåra för städningen av trapphusen. Om du har förvarat något i trapphuset och får påringning av din Bovärd eller annan personal från Flens Bostad, så ska du ta rättelse och omgående ta bort dina saker och inte ställa ut dem igen. Om du struntar i uppmaningen och sedan påträffas igen med att förvara saker i trapphuset riskerar du att få ett varningsbrev som i förlängningen kan leda till att ditt hyreskontrakt blir uppsagt. 

Övriga gemensamma utrymmen

Till övriga gemensamhetsutrymmen tillhör till exempel källargångar, vindsgångar och passager och här gäller samma sak som i trapphusen. Det vill säga att här får inget som kan fatta eld eller hindra utrymningsväg förvaras. Man får heller inte förvara saker som kan hindra eller försvåra för städningen av de gemensamma utrymmena.

Soprum och miljöbodar

Inom hela vårt fastighetsbestånd kräver vi av våra hyresgäster och deras inneboende att visa sundhet, ordning och gott skick och i synnerhet kräver vi det i våra miljöbodar och soprum. 

I soprummen skall soporna läggas i de sopkärl som finns. I grovsoprummen skall soporna ställas prydligt och med det menas att man till exempel ska bära sina grovsopor längst in i utrymmet om det är tomt. Att kasta in saker, eller ställa en soffa direkt innanför dörren i ett tomt soprum som hindrar andra från att komma in i utrymmet är inte tillåtet. Att riva omkring bland soporna och ställa till oreda är inte heller tillåtet och om man gör så menar vi att man har brustit i att iaktta ordning, sundhet och gott skick.

Hos varje hushåll finns det nyckel, soprumskort eller nyckelbricka som ger tillträde till fastighetens tillhörande soprum. Det är alltid hyreskontraktsinnehavaren som ytterst är ansvarig för att familjemedlemmar och inneboende efterföljer reglerna. Det betyder t ex att om du väljer att skicka ut ditt barn med soporna och barnet inte följer reglerna och kanske slänger soporna på golvet i soprummet, så är det Du som förälder och kontraktsinnehavare som bär hela ansvaret.

Balkonger och vädringsfönster

Inom hela vårt fastighetsbestånd kräver vi av våra hyresgäster och deras inneboende att visa sundhet, ordning och gott skick. Att skaka, piska och vädra kläder, sängkläder eller mattor osv.. på era balkonger eller ut genom ett fönster kan vara skäl för att man brister i sundhet, ordning och gott skick. Att specificera för alla möjliga situationer som kan vara felaktiga tänker vi inte göra här. Ni måste själva försöka räkna ut om någon granne kan bli störd av det ni planerar att göra. Till exempel så är det klart olämpligt att hänga en blöt matta på tork över balkongräcket, så att det droppar ned på grannens balkong. Det är inte heller lämpligt att piska eller skaka mattor, kläder osv så att det dammar och skräpar ned hos någon granne. Enklast att avgöra om det är lämpligt eller olämpligt är att tänka sig att man själv är grannen, vid sidan om i vindriktningen eller boende i lägenheten rakt under och sedan föreställa sig hur man skulle uppfatta det om du satt där under och fikade, och grannen ovanför börjar skaka mattor så att det faller skräp och damm där du sitter. Eller föreställ dig om du måste städa din egen balkong innan du kan gå ut och sitta där för att din granne ovanför har skakat eller sopat ned cigarettfimpar och skräp från sin balkong. Om alla hyresgäster ställer sig själv de frågorna, så tror vi bestämt att de kan avgöra om det de tänker göra skulle kunna bidra till att de brister på någon av punkterna i ”sundhet, ordning och gott skick”.

Tvättstugor

Våra hyresgäster och deras inneboende är skyldiga att visa sundhet, ordning och gott skick i våra tvättstugor. Du har bara rätt att disponera tvättstugan den tid du bokat och du ska omgående meddela bovärden om något är trasigt eller om städredskap eller glödlampa saknas eller om tvättstugan har lämnats ostädad av föregående hyresgäst. Du ska själv planera din tvättid så att du blir färdig i tid och tvättstugan ska lämnas väl rengjord.

Tvättmaskin i lägenheten

Om man har egen tvättmaskin och kanske även en torktumlare i sin lägenhet är det viktigt att tänka på att de kan orsaka vibrationer och ett ljud som kan uppfattas som störande av grannarna.
Maskinerna ska vara korrekt och fackmannamässigt installerade och det är viktigt att de står stadigt för att minimera vibrationer. Det är tillåtet att tvätta, men det är inte tillåtet att störa sina grannar. Därför bör man planera sin tvättning så att man undviker att tvätta tidigt på morgonen eller sent på kvällen då de flesta vill ha lugn och ro. Tänk på att vissa plagg med metallknappar och dragkedjor skramlar i trumman på tvättmaskiner och torktumlare.

Bovärdens roll

Bovärdens roll är bland annat att stötta er hyresgäster. Informera och hjälpa till och tala om när något är fel. Om ni är osäkra på om något är tillåtet eller inte, kan ni fråga er bovärd. Om er bovärd säger till er att ni gjort något som är fel, så är det för att bovärden faktiskt vill ge er en möjlighet att rätta till felet. Kom ihåg att bovärdens avsikter är vänliga. Bovärden informerar och ger er en chans att göra rätt genom att tala om vad som är fel. Om alla följer detta och visar sundhet, ordning och gott skick så kommer alla också att trivas. Det exempel vi nämnt här kan kanske uppfattas mer som pekpinnar än trivsel, men vi ber er att försöka se det ur ett positivt perspektiv eftersom de vanligaste klagomålen handlar om just såna enkla saker som att någon brustit i att visa sundhet, ordning och gott skick. Om vi alla följer detta så kommer vi alla att trivas.