Tillgänglighetsredogörelse

Flens Bostads AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur flensbostad .se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och vi arbetar fortlöpande för att alla delar ska nå fullständig tillgänglighet. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från flensbostad.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär så försöker vi finna en lösning. Länk till formulär finner du nedan:

Till kontaktformulär

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du vända dig till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt 

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid access från webbplatsens alla sidor i mobilmenyn från tangentbord som innebär att fokusmarkering inte är synlig och att man måste göra ytterligare två tryck på tab-tangenten för att fokus skall hamna i den mobila menyn och där med möjliggöra navigering.

Problem att det för närvarande inte går att förstora sidan eller text till 200% utan att viss information skyms samt att viss funktion går förlorad. Exempel på problem som kan uppstå är vid 200% textstorlek så hamnar menyraden på två rader och lägger sig över sidinnehållet. En insticksmodul utvärderas för att åtgärda detta. Parallellt med det så utvärderas andra metoder för att säkerställa funktionen.

Källkoden på flensbostad.se validerar idag inte i enlighet med (engelska) World Wide Web Consortium. Detta uppdateras löpande i och med att plattformen, teman och insticksmoduler uppdateras. Detta skall dock inte ha någon inverkan på sidans funktion.

Skälet till att ovan nämnda brister inte ännu blivit åtgärdade beror på att processen att rekonstruera webbplatsen för att möta tillgänglighetskraven är särskilt tidskrävande. Vår ambition är dock ändå att under 2021 ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem.

Oskäligt betungande anpassning

Flensbostad åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för de delar som ännu inte uppfyller kravet på tillgänglighet. Arbete pågår löpande under 2021 och framledes med nya standarder från W3C för att förbättra Flensbostads hemsida att fungera i enlighet med gällande regler, till dess att avvaktas vidare anpassningar av den nuvarande tekniska plattformen och dess innehåll med något på förhand bestämt datum.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av flensbostad.se 

Webbplatsen publicerades den 14 januari 2021.

Redogörelsen uppdaterades i samband med den senaste utförda självskattningen den 10 februari 2021.