Tillgänglighetsredogörelse

Flens Bostads AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur flensbostad .se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från flensbostad.se som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss så försöker vi finna en lösning.

e-post: flensbostad@flen.se

Telefon: 0157-431710

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du vända dig till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Utifrån anmärkningar redovisade i granskningsprotokoll som Myndigheten för digital förvaltning försett oss med, har vi byggt en helt ny webbplats med hänsyn till ökad tillgänglighet och eliminerande av de brister som fanns på vår tidigare webbplats.

Webbplatsen publicerades den 14 januari 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 januari 2021.