Styrelse

Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i Flens kommun fram till och med bolagsstämman år 2023
och har följande sammansättning:

Ledamöter

Terese Gamfors, (s) Ordförande
Ann-Sofie Svedberg, (kd) Vice ordf
Ebbe Näslund, (s)
Sven Bager, (sd)
Lisbeth Brevig, (m)
Susanne Thibblin , (mp)
Inger Andersson, (v)
Anders Brännman, (sd)
Åke Karlsson, (c)

Arbetstagarrepresentanter

Lars Kvarnström, Fastighetsanställdas Förbund
Roberth Edberg, Vision