Styrelse

Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i Flens kommun fram till och med bolagsstämman år 2027
och har följande sammansättning:

Ledamöter

Helen Stockow, Ordförande
Gustaf Lindström, Vice ordf
Peter Zunko, Ledamot
Roger Bodin, Ledamot
Stefan Gustafsson, Ledamot
Ann-Sofie Svedberg, Ledamot
Hans Axemyr, Ledamot
Johan Hallinder, Ledamot

Arbetstagarrepresentanter

Abdu Abdulrhman, Fastighetsanställdas Förbund
Roberth Edberg, Vision

VD

Arne Fältin