Övrig information

Flens Bostads AB byter system för bostads och bilplatsansökan i perioden 25/9 – 18/10 - 2023

Vårt befintliga marknadssystem som vi kallar Bostadstorget kommer att bytas ut under hösten. Alla Ni som har en aktiv och uppdaterad ansökningsprofil med korrekta kontaktuppgifter kommer automatiskt att flyttas över med bibehållna köpoäng till det nya systemet och bli meddelade om det. 

Därför vill vi med detta utskick uppmana er att hålla Er ansökningsprofil uppdaterad och förvissa er om att ni har rätt kontaktuppgifter angivna där.
Kom ihåg att klicka på ”spara uppgifterna” när ni loggar in för att uppdatera.

Alla sökande som har varit inaktiva i 6 månader eller mer den 25/9 kommer att raderas och inte föras över i det nya systemet. Köpoängen går då förlorade och en helt ny ansökan måste då göras i det nya kösystemet.

Alla kunder som har felaktiga kontaktuppgifter riskerar att inte nås av den information vi skickar ut om flytten till det nya systemet och därmed också riskera att förlora sin plats och köpoäng.

Logga in på samma sätt som ni tidigare har gjort och uppdatera er profil för bostads och bilplatsansökan.

Gå till din ansökan >> och där loggar du in med ditt bank-id eller personlig inloggningskod. 

På den här sidan kommer också ytterligare information om hur det nya systemet kommer att fungera.

Hyresavdelningen, Flens Bostads AB

 


 

Nya hyror från och med 2023-03-01

Flens Bostads AB och Hyresgästföreningen har träffat överenskommelse om höjning av hyrorna enligt följande:

Hyrorna för bostäder med förhandlingsklausul höjs med i genomsnitt 4,5 % från och med 2023-03-01. Lokaler med förhandlingsklausul höjs med 5 % från och med 2023-04-01. Övriga hyresobjekt såsom garage, carportar och bilplatser med eller utan motorvärmare höjs med 25 kr/månad från och med 23-03-01.

Anledningen till den relativt stora hyreshöjningen detta år är den kostnadsutveckling alla fastighetsägare drabbats av på grund av inflationen och räntehöjningarna. Bland annat har fjärrvärmen höjts med 12,5 %, vatten och avfall med ca 15 % och våra avtal för snöröjning, grönyteskötsel, hantverkstjänster m m med 10,8 %. Samtidigt har räntorna nästan fyrdubblats jämfört med året innan.

Eftersom vi tidigare infört systemet med systematisk hyressättning och målhyra så innebär höjningen att hyresjusteringen varierar mellan noll och + 5 % beroende på var i vårt bestånd man bor. Exakt hyresjustering per lägenhet framgår av hyresavin för mars månad som skickas ut under februari månad.

Utöver dessa höjningar kommer också vissa hus och lägenheter som fått standard-höjningar av vissa slag att få en särskild riktad höjning. De berörda husen/lägenheterna kommer att få särskild information om detta uppsatt i trapphusen. Detta innebär att vissa hus/lägenheter kan få en något större höjning än 5 %.

Vid pennan

Arne Fältin, VD Flens Bostads AB

 


 

2022-03-07

Bra att veta om skyddsrum!

De skyddsrum som finns tillgängliga i Flens Bostads och andra ägares fastigheter ligger utspridda runt om i vår kommun och är i huvudsak koncentrerade till tätorter. Kom ihåg att du tillhör inget specifikt skyddsrum, utan du ska använda det som finns närmast där du befinner dig.

Allt du behöver veta om skyddsrum, besvaras absolut bäst av MSB (Myndigheten för Samhällsförsvar och Beredskap). Därför är det viktig för alla Er att Ni besöker MSB's webplats där det alltid finns korrekt och uppdaterad information. Där finns även en interaktiv karta som du kan använda för att söka upp närmaste skyddsrum.

Till MSB - Bra att veta om skyddsrum >>>

Till MSB - Skyddsrumskarta >>>