Övrig information

Nya hyror från och med 2023-03-01

Flens Bostads AB och Hyresgästföreningen har träffat överenskommelse om höjning av hyrorna enligt följande:

Hyrorna för bostäder med förhandlingsklausul höjs med i genomsnitt 4,5 % från och med 2023-03-01. Lokaler med förhandlingsklausul höjs med 5 % från och med 2023-04-01. Övriga hyresobjekt såsom garage, carportar och bilplatser med eller utan motorvärmare höjs med 25 kr/månad från och med 23-03-01.

Anledningen till den relativt stora hyreshöjningen detta år är den kostnadsutveckling alla fastighetsägare drabbats av på grund av inflationen och räntehöjningarna. Bland annat har fjärrvärmen höjts med 12,5 %, vatten och avfall med ca 15 % och våra avtal för snöröjning, grönyteskötsel, hantverkstjänster m m med 10,8 %. Samtidigt har räntorna nästan fyrdubblats jämfört med året innan.

Eftersom vi tidigare infört systemet med systematisk hyressättning och målhyra så innebär höjningen att hyresjusteringen varierar mellan noll och + 5 % beroende på var i vårt bestånd man bor. Exakt hyresjustering per lägenhet framgår av hyresavin för mars månad som skickas ut under februari månad.

Utöver dessa höjningar kommer också vissa hus och lägenheter som fått standard-höjningar av vissa slag att få en särskild riktad höjning. De berörda husen/lägenheterna kommer att få särskild information om detta uppsatt i trapphusen. Detta innebär att vissa hus/lägenheter kan få en något större höjning än 5 %.

Vid pennan

Arne Fältin, VD Flens Bostads AB

 


 

2022-04-25

Vinnarna till vår Frågetävling på Bygga Bo och Hälsomässan den 23/4-22

Först vill vi passa på att tacka alla som besökte vår Monter i Lördags , det var roligt att så många kom förbi.

41 stycken deltog i vår Frågetävling där vi nu har plockat ut de fem som hade flest rätt.

Om någon vill veta hur många rätt man hade eller rätt tipsrad så är ni välkomna att höra av er till Marie på hyresavdelningen.

Utslagsfrågan gällande hur många gem det var i burken så var rätt svar 329 stycken.

Här presenteras de fem vinnarna:

  1. Per-Ola Andersson
  2. Elisabeth Johansson
  3. Thomas Lundell
  4. Kerstin Johansson
  5. Tessan Tiainen

Stort Grattis till er fem, Ni är Välkomna att hämta er vinst på kontoret Storgatan 23 i Flen under ordinarie öppettid: Mån, Tis, Ons, Fre 09:30-11:30 Tors: 13:00-17:00

Vinnarna kommer att meddelas personligen.

Stort Tack till alla som var med och tävlade, det var jättebra kämpat.


2022-03-07

Bra att veta om skyddsrum!

De skyddsrum som finns tillgängliga i Flens Bostads och andra ägares fastigheter ligger utspridda runt om i vår kommun och är i huvudsak koncentrerade till tätorter. Kom ihåg att du tillhör inget specifikt skyddsrum, utan du ska använda det som finns närmast där du befinner dig.

Allt du behöver veta om skyddsrum, besvaras absolut bäst av MSB (Myndigheten för Samhällsförsvar och Beredskap). Därför är det viktig för alla Er att Ni besöker MSB's webplats där det alltid finns korrekt och uppdaterad information. Där finns även en interaktiv karta som du kan använda för att söka upp närmaste skyddsrum.

Till MSB - Bra att veta om skyddsrum >>>

Till MSB - Skyddsrumskarta >>>


2022-03-01

Nu fungerar det analoga TV-nätet igen!

Det tidigare tekniskt felet i det analoga TV-nätet har nu blivit åtgärdat och Nu fungerar det som det ska.

Flens Bostads avtalade leverantör, Telia som tillhandahåller oss med analog TV via kabelnätet har lämnat följande förklaring: 

"Vi har haft en stort fel som har påverkat Norrköping med omnejd och även Flen under en period. Olyckligtvis har vi precis även gjort om vår entreprenad som felsöker och åtgärdar felen vilket har gjort att de nya teknikerna saknat behörighet och reservdelar men det har också gjort att nyttjandet av tidigare underentreprenörer inte fungerat via de nya leden. Nu är detta åtgärdat och alla behörigheter samt service kommer vara fullt fungerande från 15/3, tillsvidare har vi samma entreprenör stand-by om fel uppstår fram till dess.

Det var olyckligt att detta skedde mitt i vår serviceförändring, Vi beklagar detta och Vi får tillse att det ej sker framöver."

Felanmälan
Om Ni blir drabbade av störningar och önskar göra en felanmälan så ska ni kontakta leverantörens felanmälan på 031-755 77 68 som håller öppet vardagar mellan klockan 08:00-19:00 och på helger mellan klockan 11:00-16:00.


2021-12-01

Nya hyror från och med 2022-01-01

Flens Bostads AB och Hyresgästföreningen har träffat överenskommelse om höjning av hyrorna enligt följande:

Hyrorna för bostäder och lokaler med förhandlingsklausul höjs med i genomsnitt 1,5 % från och med 2022-01-01. Övriga hyresobjekt så som garage, carportar, bilplatser m m höjs inte alls i år.

Eftersom vi tidigare infört systemet med systematisk hyressättning och målhyra så innebär detta att hyresjusteringen varierar mellan noll och + 1,8 % beroende på var i vårt bestånd man bor. Exakt hyresjustering per lägenhet framgår av hyresavin för januari som delas ut under december månad.

Utöver dessa höjningar kommer också vissa hus och lägenheter som fått standard-höjningar av vissa slag att få en särskild riktad höjning. De berörda husen/lägenheterna kommer att få särskild information om detta uppsatt i trapphusen samt presenteras här nedan.

Landsvägsgatan 26 i Malmköping: 
Hyresjustering efter installation av nya fönster.

I samband med tidigare överenskommelser har Hyresgästföreningen och Flens Bostads AB enats om att hyran ska höjas när nya fönster installeras till lägenheterna. Detta görs i samband med ordinarie hyresjustering men innebär en höjning utöver den generella hyreshöjningen.

Höjningen innebär att månadshyran höjs med ca 95 kr/lgh för 2 ROK och med ca 105 kr/lgh för 3 ROK utöver generell höjning för alla lägenheter i ovan nämnda hus från och med 2022-01-01.

Ny hyra per lägenhet framgår av nästa hyresavi. Vi hoppas att Ni liksom vi upplever att de nya fönsterna innebär en höjning av lägenhetens klimat, ljudnivå och standard!

Storgatan 7 och Drottninggatan 13 i Flen:
Hyresjustering efter standardhöjning av tvättstugan.

I samband med tidigare överenskommelser har Hyresgästföreningen och Flens Bostads AB enats om att hyran ska höjas när tvättstugan i huset får högre standard. Detta görs i samband med ordinarie hyresjustering men innebär en höjning utöver den generella hyreshöjningen.

Höjningen innebär att månadshyran höjs med ca 105 kr/lgh utöver generell höjning för alla lägenheter i ovan nämnda hus från och med 2022-01-01.

Ny hyra per lägenhet framgår av nästa hyresavi.
Vi hoppas att Ni liksom vi upplever att den nya tvättstugan blev bra!

Salstagatan 4-8 och 18, S Kungsgatan 30-32, Sveavägen 10 i Flen
samt Västmarksgatan 3-5 i Hälleforsnäs:
Hyresjustering efter installation av säkerhetsdörrar.

I samband med tidigare överenskommelser har Hyresgästföreningen och Flens Bostads AB enats om att hyran ska höjas när säkerhetsdörrar installeras till lägenheterna. Detta görs i samband med ordinarie hyresjustering men innebär en höjning utöver den
generella hyreshöjningen.

Höjningen innebär att månadshyran höjs med ca 110 kr/lgh utöver generell hyreshöjning för alla lägenheter i ovan nämnda hus från och med 2022-01-01.

Ny hyra per lägenhet framgår av nästa hyresavi. Vi hoppas att Ni liksom vi upplever att de nya dörrarna innebär en höjning av lägenhetens säkerhet, ljudkomfort, brandsäkerhet och standard!

Salstagatan 22 i Flen:
Hyresjustering efter installation av säkrare lägenhetsförråd.

I samband med tidigare överenskommelser har Hyresgästföreningen och Flens Bostads AB enats om att hyran ska höjas när nytt och säkrare lägenhetsförråd installeras till lägenheterna. Detta görs i samband med ordinarie hyresjustering men innebär en höjning utöver den generella hyreshöjningen.

Höjningen innebär att månadshyran höjs med ca 157 kr/lgh utöver generell höjning för alla lägenheter i ovan nämnda hus från och med 2022-01-01.

Ny hyra per lägenhet framgår av nästa hyresavi. Vi hoppas att Ni liksom vi upplever att de nya lägenhetsförråden innebär en höjning av lägenhetens säkerhet och standard!