Övrig information

2021-12-01

Nya hyror från och med 2022-01-01

Flens Bostads AB och Hyresgästföreningen har träffat överenskommelse om höjning av hyrorna enligt följande:

Hyrorna för bostäder och lokaler med förhandlingsklausul höjs med i genomsnitt 1,5 % från och med 2022-01-01. Övriga hyresobjekt så som garage, carportar, bilplatser m m höjs inte alls i år.

Eftersom vi tidigare infört systemet med systematisk hyressättning och målhyra så innebär detta att hyresjusteringen varierar mellan noll och + 1,8 % beroende på var i vårt bestånd man bor. Exakt hyresjustering per lägenhet framgår av hyresavin för januari som delas ut under december månad.

Utöver dessa höjningar kommer också vissa hus och lägenheter som fått standard-höjningar av vissa slag att få en särskild riktad höjning. De berörda husen/lägenheterna kommer att få särskild information om detta uppsatt i trapphusen samt presenteras här nedan.

 

Landsvägsgatan 26 i Malmköping: 
Hyresjustering efter installation av nya fönster.

I samband med tidigare överenskommelser har Hyresgästföreningen och Flens Bostads AB enats om att hyran ska höjas när nya fönster installeras till lägenheterna. Detta görs i samband med ordinarie hyresjustering men innebär en höjning utöver den generella hyreshöjningen.

Höjningen innebär att månadshyran höjs med ca 95 kr/lgh för 2 ROK och med ca 105 kr/lgh för 3 ROK utöver generell höjning för alla lägenheter i ovan nämnda hus från och med 2022-01-01.

Ny hyra per lägenhet framgår av nästa hyresavi. Vi hoppas att Ni liksom vi upplever att de nya fönsterna innebär en höjning av lägenhetens klimat, ljudnivå och standard!

 

Storgatan 7 och Drottninggatan 13 i Flen:
Hyresjustering efter standardhöjning av tvättstugan.

I samband med tidigare överenskommelser har Hyresgästföreningen och Flens Bostads AB enats om att hyran ska höjas när tvättstugan i huset får högre standard. Detta görs i samband med ordinarie hyresjustering men innebär en höjning utöver den generella hyreshöjningen.

Höjningen innebär att månadshyran höjs med ca 105 kr/lgh utöver generell höjning för alla lägenheter i ovan nämnda hus från och med 2022-01-01.

Ny hyra per lägenhet framgår av nästa hyresavi.
Vi hoppas att Ni liksom vi upplever att den nya tvättstugan blev bra!

 

Salstagatan 4-8 och 18, S Kungsgatan 30-32, Sveavägen 10 i Flen
samt Västmarksgatan 3-5 i Hälleforsnäs:
Hyresjustering efter installation av säkerhetsdörrar.

I samband med tidigare överenskommelser har Hyresgästföreningen och Flens Bostads AB enats om att hyran ska höjas när säkerhetsdörrar installeras till lägenheterna. Detta görs i samband med ordinarie hyresjustering men innebär en höjning utöver den
generella hyreshöjningen.

Höjningen innebär att månadshyran höjs med ca 110 kr/lgh utöver generell hyreshöjning för alla lägenheter i ovan nämnda hus från och med 2022-01-01.

Ny hyra per lägenhet framgår av nästa hyresavi. Vi hoppas att Ni liksom vi upplever att de nya dörrarna innebär en höjning av lägenhetens säkerhet, ljudkomfort, brandsäkerhet och standard!

 

Salstagatan 22 i Flen:
Hyresjustering efter installation av säkrare lägenhetsförråd.

I samband med tidigare överenskommelser har Hyresgästföreningen och Flens Bostads AB enats om att hyran ska höjas när nytt och säkrare lägenhetsförråd installeras till lägenheterna. Detta görs i samband med ordinarie hyresjustering men innebär en höjning utöver den generella hyreshöjningen.

Höjningen innebär att månadshyran höjs med ca 157 kr/lgh utöver generell höjning för alla lägenheter i ovan nämnda hus från och med 2022-01-01.

Ny hyra per lägenhet framgår av nästa hyresavi. Vi hoppas att Ni liksom vi upplever att de nya lägenhetsförråden innebär en höjning av lägenhetens säkerhet och standard!