Övrig information

Resultat i Flens Bostads frågetävling på helgens mässa i Flen!

Det var 24 mässbesökare som tog sig tid att svara på enkäten som hade 10 st kryssfrågor och en utslagsfråga. Av dessa 24 har vi nu rättat fram 3 vinnare som presenteras här.

 

1:a pris -  Anton Ragnarsson

2:a pris -  Anonym

3:a pris - Åsa Bakondi

 

Välkomna att komma in till Flens Bostads AB på Storgatan 23 och hämta era priser.

Vinnarna har även blivit kontaktade direkt via epost.

 


Nya hyror från och med 2024-01-01

Flens Bostads AB och Hyresgästföreningen har efter central medling träffat överenskommelse om höjning av hyrorna enligt följande:

Hyrorna för bostäder och lokaler med förhandlingsklausul höjs med 5,3 % för alla från och med 2024-01-01. Övriga hyresobjekt såsom garage, carportar och bilplatser med eller utan motorvärmare höjs inte alls denna gång. Då avtalet inte var klart innan hyresavin för januari gick ut så kommer januari månads hyreshöjning att fördelas retro-aktivt på hyresavierna för februari och mars.

Anledningen till hyreshöjningen detta år är den kostnadsutveckling alla fastighetsägare drabbats av på grund av inflationen och räntehöjningarna. Bland annat har fjärrvärmen höjts med 25 %, vatten och avfall med ca 13-14 % och våra avtal för snöröjning, grönyteskötsel, hantverkstjänster m m med 6,5 %. Elpriset höjs också kraftigt då ett befintligt avtal löper ut vid årsskiftet. Samtidigt har räntorna fortsatt stiga under året. Det finns därför tyvärr mycket som talar för fortsatta hyreshöjningar även kommande år.

Exakt hyresjustering per lägenhet framgår av hyresavin för februari månad som skickas ut under andra halvan av januari i år.

Utöver dessa höjningar kommer också vissa hus och lägenheter som fått standard-höjningar av vissa slag att få en särskild riktad höjning. De berörda husen/lägenheterna kommer att få särskild information om detta uppsatt i trapphusen.

Arne Fältin, VD Flens Bostads AB


Flens Bostads AB har nu ett nytt system för bostads och bilplatsansökan.

Den 18 oktober driftsattes Mina sidor som den nya marknadsplatsen för bostadsansökan.  

 • På mina sidor kan man se vad som finns ledigt utan att behöva registrera sig.
 • För att kunna göra en intresseanmälan på en ledig lägenhet eller bilplats måste man logga in och registrera sig. Det gör man enklast med sitt personliga BankId.
 • Vi rekommenderar att ni redan vid registreringen fyller i uppgifter om er ansökningsprofil. Det gör ni under fliken Mitt sökande / Sökandeprofil.

  I sökandeprofilen anger man sina inkomstuppgifter och information om sitt nuvarande boende. Vänta inte med detta till dess ni vill anmäla intresse för en ledig lägenhet, för då kanske ni inte hinner komplettera eventuella uppgifter innan ansökningstiden gått ut för den lediga lägenheten. Ni kommer inte vidare i ansökningsprocessen om det saknas uppgifter som är markerade med * i er ansökningsprofil.

  Tips!
  Om ni anger en inkomstuppgift som inte kan verifieras genom en kreditupplysning som hämtar uppgifter från föregående års deklaration så spar ni tid om ni laddar upp dokument som styrker den inkomst ni uppger. Tex om ni fått en ny anställning och inte arbetat tidigare, eller om ni fått nytt arbete med en ny inkomst så syns inte det i en kreditupplysning. Då kan man styrka detta genom att i sin sökandeprofil ladda upp ett arbetsgivarintyg och kopia på de tre senaste lönespecifikationerna.

 • När ni väl har anmält intresse för en ledig lägenhet så kommer hyresavdelningen att titta på er ansökningsprofil för att se om ni uppgett en inkomst som motsvarar inkomstkravet för den aktuella lägenheten. Det är köpoängen och inkomstuppgifterna som avgör vilka 5 sökande som går vidare till nästa steg. Ni får en notifiering på Mina sidor som bekräftar att ni anmält intresse. Notifieringen visas både i menyn och som ett rött utropstecken överst på mina sidor. Det röda utropstecknet försvinner när ni öppnat och läst meddelandet. Håll utkik efter meddelanden på Mina sidor.
 • De 5 sökande som har flest poäng och motsvarar inkomstkravet får erbjudande om visning av den lediga lägenheten och ska svara inom 7 dagar om de har fortsatt intresse. Detta sker genom en notifiering på mina sidor.

  I erbjudandet om visning så får ni information om vem ni ska kontakta. Om den avflyttande hyresgästen bor kvar, så är det den personens kontaktuppgifter som står i visningserbjudandet. Om lägenheten är tom och ingen bor i den så står det i visningserbjudandet att det är vår ansvarige Bovärd ni ska kontakta för visning. Håll koll på Mina sidor så att ni inte missar erbjudande om visning. Ni måste hinna boka tid för visning samt svara inom 7 dagar.

 • Det är maximalt 5 personer som erbjuds visning och om alla 5 vill teckna kontrakt så är det den med flest köpoäng som kommer först. Om den med flest köpoäng tackar nej efter visningen så står den med näst flest köpoäng på tur osv… Om ingen av de 5 som erbjudits visning vill tacka ja så kommer lägenheten publiceras som ledig igen och kan sökas på nytt.
 • När det slutligen finns en kund som gått vidare i hela bostadsansökningsprocessen så tecknas ett hyresavtal för den aktuella lägenheten och det kan göras med digital signering som man får meddelade om på Mina sidor. Ibland skrivs hyresavtalet ut på papper som kunden får komma in och signera. Men all kommunikation och meddelanden om vad som ska göras och vad som skett i processen meddelas på Mina sidor.
 • När du väl har ditt tecknade hyreskontrakt och ska bli hyresgäst hos oss så får du all väsentlig information via Mina sidor. Mina sidor har du kvar även som hyresgäst och då öppnas fler funktioner som till exempel att du kan se information om det som rör din lägenhet och ditt avtal, göra felanmälan, hämta hyresavier och kolla dina betalda hyror. Du kan även säga upp ditt hyresavtal därifrån. Du kan också registrera dig i kön för en fordonsplats när du blivit hyresgäst hos oss.

Hyresavdelningen, Flens Bostads AB


 

Flens Bostads AB byter system för bostads och bilplatsansökan som driftsätts idag  den 18/10 - 2023

Vårt befintliga marknadssystem som vi kallar Bostadstorget kommer att bytas ut och hanteras av "Mina Sidor". Klockan 09:00 stänger vi ner hela vårt system för att konvertera alla uppgifter in i det nya systemet. Det kommer att vara igång igen någon gång under eftermiddagen. Då kommer alla länkar att fungera igen, men att de då har riktats om till Flens Bostads Mina Sidor.

Ni som haft konton och ansökningsprofiler i vårt tidigare kösystem, Bostadstorget kommer automatiskt att flyttas över med bibehållna köpoäng. Det är bara att logga in med samma uppgifter som tidigare eller med ert BankID.

Ny kunder som vill ansöka om bostad loggar in med BankID och skapar en ansökningsprofil.

Alla som har ett bostadsavtal hos oss kommer också att få tillgång till Mina Sidor där de kan få information om sin lägenhet och att ställa sig i kö på en ny bostad eller en parkering.

Alla sökande som har varit inaktiva i 6 månader eller mer den 25/9 kommer att raderas och inte föras över i det nya systemet. Köpoängen går då förlorade och en helt ny ansökan måste då göras i det nya kösystemet.

Logga in på samma sätt som ni tidigare har gjort och uppdatera er profil för bostads och bilplatsansökan.

Gå till din ansökan >> och där loggar du in med ditt bank-id eller personlig inloggningskod. 

På den här sidan kommer också ytterligare information att presenteras om hur det nya systemet kommer att fungera.

Hyresavdelningen, Flens Bostads AB


 

Nya hyror från och med 2023-03-01

Flens Bostads AB och Hyresgästföreningen har träffat överenskommelse om höjning av hyrorna enligt följande:

Hyrorna för bostäder med förhandlingsklausul höjs med i genomsnitt 4,5 % från och med 2023-03-01. Lokaler med förhandlingsklausul höjs med 5 % från och med 2023-04-01. Övriga hyresobjekt såsom garage, carportar och bilplatser med eller utan motorvärmare höjs med 25 kr/månad från och med 23-03-01.

Anledningen till den relativt stora hyreshöjningen detta år är den kostnadsutveckling alla fastighetsägare drabbats av på grund av inflationen och räntehöjningarna. Bland annat har fjärrvärmen höjts med 12,5 %, vatten och avfall med ca 15 % och våra avtal för snöröjning, grönyteskötsel, hantverkstjänster m m med 10,8 %. Samtidigt har räntorna nästan fyrdubblats jämfört med året innan.

Eftersom vi tidigare infört systemet med systematisk hyressättning och målhyra så innebär höjningen att hyresjusteringen varierar mellan noll och + 5 % beroende på var i vårt bestånd man bor. Exakt hyresjustering per lägenhet framgår av hyresavin för mars månad som skickas ut under februari månad.

Utöver dessa höjningar kommer också vissa hus och lägenheter som fått standard-höjningar av vissa slag att få en särskild riktad höjning. De berörda husen/lägenheterna kommer att få särskild information om detta uppsatt i trapphusen. Detta innebär att vissa hus/lägenheter kan få en något större höjning än 5 %.

Vid pennan

Arne Fältin, VD Flens Bostads AB


2022-03-07

Bra att veta om skyddsrum!

De skyddsrum som finns tillgängliga i Flens Bostads och andra ägares fastigheter ligger utspridda runt om i vår kommun och är i huvudsak koncentrerade till tätorter. Kom ihåg att du tillhör inget specifikt skyddsrum, utan du ska använda det som finns närmast där du befinner dig.

Allt du behöver veta om skyddsrum, besvaras absolut bäst av MSB (Myndigheten för Samhällsförsvar och Beredskap). Därför är det viktig för alla Er att Ni besöker MSB's webplats där det alltid finns korrekt och uppdaterad information. Där finns även en interaktiv karta som du kan använda för att söka upp närmaste skyddsrum.

Till MSB - Bra att veta om skyddsrum >>>

Till MSB - Skyddsrumskarta >>>