Hitta till oss

Postadress:

Flens Bostads AB
Box 74
642 22 Flen
Tel. vx: 0157-43 17 00
E-post: flensbostad@flen.se

Besöksadress:

Storgatan 23
Obs! Infart från Drottninggatan (se karta)
Hyresavdelningen
Tel: 0157-43 17 10
E-post: flensbostad@flen.se