In och utflytt

När du flyttar in

Så snart din ansökningsprocess är färdig och du har erbjudits att teckna ett hyreskontrakt så får du information både muntligt och genom tyckt informationsmaterial om hur din inflytt går till samt var du kan hämta ut dina nycklar till lägenheten du hyrt.

Personal kommer att informera och ofta även visa praktiskt på plats hur t ex tvättstuga, passersystem miljöbod och soprum fungerar. Det finns även en ansvarig bovärd som du som hyresgäst kan kontakta direkt och ställa frågor eller felanmäla någon som du upptäckt att det är trasigt. Allvarliga fel är man som hyresgäst skyldig att omgående felanmäla.

Vid inflytt är det vanligt man orsakar en del störande ljud. Det har såklart de flesta grannarna en förståelse för och är förberedda på, men vi menar att man ändå ska göra så gott man kan för att minimera de ljuden.

En annan viktig sak är att stämma av det besiktningsprotokoll som finns för din lägenhet.
I det protokollet finns angivet om det är någon känd brist eller skada i lägenheten. Om du ser en skada i lägenheten som inte finns noterad i protokollet så ska du omgående påpeka det för din bovärd för att justera protokollet. Det är detta protokoll som ligger till grund för bedömningen av slitage i din lägenhet den dagen du flyttar ut.

 

När du flyttar ut

I samband med att du som hyresgäst säger upp din lägenhet så börjar bostadsbolagets jobb med att få den uthyrd. För att vi ska kunna hyra ut just den lägenheten som idag är ditt hem måste vi försäkra oss om lägenhetens status och måste därför utföra en avflyttningsbesiktning. Denna besiktning fungerar också som grund för det protokoll som upprättas till nästa hyresgäst som flyttar in i lägenheten och på samma sätt var proceduren när du flyttade in i lägenheten som du nu ska flytta ifrån.

Vi bokar därför en tid för besiktning och du som hyresgäst meddelas detta i avflyttningsbekräftelsen som skickas hem till dig. Det är bra om du närvarar vid besiktningen men kan man inte närvara så kan ni tillåta oss att gå in med huvudnyckel. Vid de fall vi använder vi oss av huvudnyckel, lämnar besiktningsmannen alltid en kopia på besiktningsprotokollet i din lägenhet. Du får också lite annan information som kan underlätta för dig som hyresgäst innan, under och efter din flytt.

Alla våra lägenheter underhålls i periodiska genomgångar. Detta innebär att det normalt inte ska behövas några underhållsåtgärder i lägenheterna mellan dessa periodiska genomgångar. Besiktningsmannen måste därför vid besiktning av din lägenhet bedöma om lägenhetens skick motsvarar dess ”ålder”.

Om skador eller överslitage upptäcks kommer dessa att åtgärdas och kostnaderna, efter avräkning för ålder, kommer att debiteras dig som avflyttande hyresgäst.

För vissa detaljer sker ingen avskrivning, detta gäller t.ex. dörrar, handfat och diskbänkar i rostfritt.

Om du själv är medveten om skador i lägenheten, som du själv är ansvarig för, så kan du naturligt-vis själv åtgärda skadan före besiktningen. Reparationen ska dock utföras fackmannamässigt! 

Det är också bra om du som avflyttande hyresgäst informerar besiktningsmannen om dolda skador (som du känner till), alltså sådana skador som besiktningsmannen inte kan se på grund av att de kan finnas bakom tavlor, hyllor eller under mattor. Sådana skador kommer ändå att upptäckas när bohaget i lägenheten är utflyttat och nycklarna är återlämnade till oss. Då är det oftast för sent för den avflyttande hyresgästen att själv hinna med och reparera skador. Bostadsbolaget kommer att debitera dig i efterhand för dessa skador som vid besiktningstillfället varit dolda.

När kontraktet upphör och du har flyttat ut så ska samtliga nycklarna lämnas till din bovärd. Detta ska göras senast klockan 12 den första helgfria vardagen efter kontraktettidens slut. När du lämnar nycklarna så ska lägenheten var städad och att eventuell utrustning som du plockat ner, men som tillhör lägenheten t.ex. hatthyllor och innerdörrar, ska vara återmonterad.

Kom också ihåg att ditt förråd i källaren eller på vinden också ska tömmas och städas rent. Det samma gäller om du eventuellt har ett ”matkällarförråd”