Information

Hyresgästservice

Här kan du via undersidorna kontakta och nå din bovärd. Om du behöver kontakta hyresavdelningen så finner du uppgifterna i menyn kontakt.

Via Frågor & Svar (FAQ) hittar du svar på de mest förekommande frågorna. Du kan även göra en felanmälan här online eller eller kontakta hyresavdelning om det är något du vill framföra.

Måndag - Onsdag09:30 - 14:30
Torsdag12:30 - 17:00
Fredag09:30 - 14:30
Lunchstängt11:30 - 12:30

Vi har stängt samtliga officiella helgdagar.
Se "Aktuellt" för avvikelser.


Felanmälan

Som hyresgäst är man skyldig att omgående anmäla om man upptäcker allvarliga skador som t ex vattenläckage eller ohyra som kan ge stora skador på fastigheten om det inte omedelbart blir åtgärdat. Mindre skador skall givetvis också anmälas, men de behöver sällan åtgärdas akut. Under ordinarie arbetstid mellan klockan 07:00 – 16:00 skall felanmälan skall göras till ansvarig bovärd. Efter ordinarie arbetstid på kvällar och helger skall felanmälan göras till vår fastighetsjour.

Kontaktuppgifter till din bovärd och fastighetsjour finner du i undermenyn bovärdar.
 

Störningar

Alla hyresgäster har rätt att bo utan att behöva bli störda.

Alla hyresgäster är skyldiga att ansvara för sig själv och sina gäster, att de inte stör på ett sådant sätt att det för grannarna kan vara skadligt för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö.

Att göra en korrekt bedömning om man själv kan ha orsakat en störning eller om det man störs av är att betrakta som en störning kan i vissa fall vara svårt. Det enklaste sättet att göra en första bedömning av störningsnivån är att först ställa sig själv frågan:
Är det ljudet jag hör eller det ljud jag själv orsakat över gränsen till vad man rimligen bör tåla som granne? Man kan också ställa den frågan till en annan granne om vad de tycker om samma ljud.

Om man blir utsatt för störning
Om störningen pågår och kan höras under ordinarie arbetstid klockan 07:00-17:00 skall Ni ringa till Er bovärd eller till bokunsulenten som har hand om störningsärenden.
Om störningen pågår efter ordinarie arbetstid på kvällar eller helger skall Ni ringa till Störningsjouren på telefonnummer 010-470 57 44.

 

Flytt och uppsägning av hyresavtal

Vid uppsägning av ditt hyresavtal med oss så har du i normalfallet 3 månaders uppsägningstid. Oavsett om man säger upp för att byta till annan lägenhet hos oss eller annan orsak så måste vi besiktiga din lägenhet. Besiktningen sker i inom 5 veckor från uppsägningsdatumet och meddelas i uppsägningsbekräftelsen som skickas hem till er. Där framgår också att nycklar skall återlämnas till din bovärd på ditt områdeskontor.

Vid byte inom Flens Bostads AB måste alla eventuella besiktningsskador åtgärdas och regleras innan byte av lägenhet kan ske.