Övrig Information

2019-06-10

Begränsad service och telefontid under bovärdarnas semesterperiod 24/6 – 23/8

Felanmälan – Telefontid endast: kl 07:00 – 08:00.
Övrig tid endast vid AKUTA och Allvarliga fel.
Om Akuta och allvarliga fel inträffar under kvällstid och helger skall Ni kontakta Securitas på telefonnummer 010-470 57 44

När nycklar ska hämtas ut eller lämnas in ber vi er planera det till vardagar kl 07:00 – 08:00.

Under perioden vecka 23-34 (24/6-23/8) har våra bovärdar semester. Alla kommer inte att ha semester samtidigt, men det innebär att vi går ner på begränsad bemanning och varje bovärd kommer att ha ansvar för fler områden än normalt.

Bovärdarna kommer under perioden att i första hand prioritera akuta och allvarliga fel. Vi ber därför samtliga hyresgäster att ha överseende med att enklare och mindre fel kan dröja något längre innan de åtgärdas.

Trevlig sommar!


2018-12-12

Nya hyror från och med 2019-01-01

Flens Bostads AB och Hyresgästföreningen har träffat överenskommelse om höjning av hyrorna enligt följande:

Hyrorna för bostäder och lokaler med förhandlingsklausul höjs med i genomsnitt 1,90 % från och med 2019-01-01. Det blir inga höjningar av garage, carportar eller bilplatser med eller utan el.  

Eftersom vi tidigare infört systemet med systematisk hyressättning och målhyra så innebär detta att hyresjusteringen varierar mellan noll och + ca 3,4 % beroende på var i vårt bestånd man bor. Exakt hyresjustering per lägenhet framgår av hyresavin för januari som delas ut under december månad. 

Utöver dessa höjningar kommer också vissa hus och lägenheter som fått standardhöjningar av vissa slag att få en särskild riktad höjning. De berörda husen/lägenheterna kommer att få särskild information om detta.  

I det senaste numret av vår Botidning (som delas ut tillsammans med hyresavierna för januari) kan man också läsa om hur systematisk hyressättning fungerar och varför systemet ser ut som det gör. 

Arne Fältin, VD Flens Bostads AB


2018-12-11

Varning för bedragare!

Under den senaste tiden har flera av våra hyresgäster blivit utsatta för bedrägerier. Detta har gått till genom någon person ringt upp de boende och utgett sig för att komma från Flens Bostads AB. Man har samtidigt sagt sig vilja komma på besök en viss tid (oftast på kvällen) för att t ex kontrollera brandvarnarna i lägenheterna. Vid besöket har man sedan stulit eller försökt stjäla föremål i bostaden.

Flens Bostads AB ligger inte bakom dessa samtal och känner inte till vilka som ligger bakom bedrägerierna. När vi besöker våra hyresgäster budar vi först och kommer bara under dagtid och då med personal med legitimation och med arbetskläder med vår logotyp. Begär därför alltid att få se legitimationshandlingar innan Ni släpper in främmande personer i Era lägenheter. Ni kan också be att få motringa till Bovärdens telefonnummer (som finns i trapphuset) för att säkerställa att det planerade besöket är korrekt.

……………………………………………………………………………………………